KẾ HOẠCH TUYỂN SINH QUẬN SƠN TRÀ - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2019-2020